Det er veldig lett å si – men ikke like lett å gjennomføre. Alle vet at man ikke burde utsette ting til i morgen, eller la seg forstyrre av tidstyver som f.eks Facebook. Skal man få ting gjort – de rette tingene – så må man holde fokus!

Planlegg fremover og sett mål

Før man kan få ting gjort og holde fokus – så må vi vite hva vi skal ha fokus på. Hvor står vi? Hvor vil vi? Sett mål og delmål. Først når du er bevisst på hvor du står i dag – kan du begynne å tenke på hva som skal til for å komme deg dit du vil.

Prioritér dine to-do’s

Det vil alltid bli mange flere «to-do’s» enn hva det er realistisk å få gjennomført innen rimelighetens tid. Da er det viktig å gjøre det viktigste først. Jeg vet selv at det er veldig enkelt å velge det enkleste og gøyeste først. Så blir det ikke tid til det som kanskje er kjedelig og viktig – så blir byrdene på skuldrene for tunge – og da har du det gående. Jeg prøver å måle viktighetsgrad etter hvor stor konsekvens hvert punkt får dersom det ikke blir gjort. I jobbsammenheng er det ofte enklere å måle dette. Selger jeg mer dersom jeg…? Hvis svaret er nei på det ene og ja på det andre burde valget være enkelt for hvilket punkt man gjør først. Du finner selv ut hva som er viktig i ditt liv, i din jobb, i din studiehverdag etc.

Automatisere og velge bort

Etter du har prioritert – så kan du se hvilke av disse gjøremålene du kan velge helt bort, automatisere eller kanskje delegere til noen andre. Nesten uten unntak har man alltid satt opp noen gjøremål som egentlig er fullstendig unødvendige, som kan slås sammen med noe annet eller rett og slett hoppes over. Keep it simple! Kutt ut unødvendige oppgaver. Kan du automatisere noe?

Ta på deg mindre arbeid

Hvis du egentlig mener nei – ikke si kanskje. Det lærte vi alle da vi var ganske små – kanskje = JA. Man kan si tydelig nei uten å være verken frekk eller negativ. Det handler om å si det riktig. Ikke ta på deg flere oppgaver enn du kan klare å håndtere. Det er ingen tjent med. Og før du sier ja til en oppgave; spør deg selv om den vil ta deg nærmere et av målene dine?

Sett av tid til pause

Det er viktig å sette av tid til pause. Del opp dagen i bolker. Ta pause, spis ordentlig og ta vare på deg selv. Det bærer ikke langt om du kjører taktikken jobb dobbelt så mye og dobbelt så fort – da havner du på felgen. Ta pause. Sett også av tid til uforutsette ting og planlegg tomrom mellom møter og avtaler. Dette vil hjelpe deg å redusrere stress hvis du sliter med det.

Bruk tiden riktig

Bruk tiden riktig. Det er lett å si. Selv så sliter jeg litt med å finne balansen mellom det å hele tiden strebe etter å jobbe mest mulig effektivt, samtidig som jeg vet at det er fullstendig urealistisk å være «på» hele tiden. Aksepter at man ikke kan levere 100 % av tiden. Men vær bevisst på hvor mye tid du bruker på ulike gjøremål. Og gjør det viktigste først. Start hver dag med å få oversikt over dine «to-dos». Prioriter dem og gjør de viktigste tingene først. IKKE UTSETT de vanskeligste oppgavene til sist. Jobb uforstyrret i tidsbegrensede bolker. Ta pause. Smil.

Lykke til!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få 10% rabatt på ditt neste kjøp

Jeg ønsker å motta:

Takk! Du får straks en rabattkode på e-post.